Всичко от което се нуждаете за да изградите вашата Клетка или Волиера. Сглобки за профили, Електро заварена мрежа, Алуминиеви профили, Хранилки, Заключалки за клетки, Панти за клетки и др.