Политики за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Кои сме ние? 


Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Паротс Хаус” ЕООД.

„ Паротс Хаус “ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205506092, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Спътник 4, имейл адрес: parrotshouse@abv.bg, телефон: 0877484287 и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?
Адрес: гр. Банкя, ул. Спътник 4, тел. 0877484287, email:  parrotshouse@abv.bg 

„Паротс Хаус” ЕООД  уважава поверителността на личните Ви данни.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност?
Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте „Паротс Хаус” ЕООД (наричано оттук нататък „Паротс Хаус”) включително:
–    Какви лични данни събираме за Вас?
–    Каква е целта на тяхното събиране?
–    За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
–    С кого споделяме Вашите лични данни?
–    Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
–    Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
–    Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за сигурност Паротс Хаус декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни? 
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

Какви лични данни събира Паротс Хаус за Вас?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти и услуги,  „Паротс Хаус” събира следната информация за Вас:
–    Име, фамилия, пол, имейл адрес, телефон, населено място, адрес за доставка – при създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, поръчка на стоки, контактна форма, поместена на нашата уеб-страница https://parrots-paradise.net/
–    ЕГН – при издаване на фактура за физическо лице
–    Булстат / ЕИК номер, МОЛ – при издаване на фактура за юридическо лице
–    Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
–    Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание „Паротс Хаус”  обработва личните Ви данни?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. 
„Паротс Хаус”  събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги/доставка на стоки – на договорно основание.
„Паротс Хаус”  събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Тази обработка включва извличането на информация за маркетингови цели, получаване на рекламни бюлетини, анкети, участие в статистически проучвания и др.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите своя профил на уеб-страницата ни.
„Паротс Хаус”  обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения.
„Паротс Хаус”  може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни? 
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
–    За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „Паротс Хаус” в  електронният ни магазин Папагалски Рай.
–    За да Ви дадем достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
–    За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
–    За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови продукти
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим продукта, към който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни? 
За да предостави продукти и услуги, „Паротс Хаус”  обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:
–    чрез регистриране на профил на уеб-страницата ни и извършване на поръчки на стоки; 
–    при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация в електронна среда; 
–    чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб-сайта на „Паротс Хаус”;
–    чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и тип браузър.

-На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
„Паротс Хаус”  се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. 
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Паротс Хаус”  да разкрие личните Ви данни на следните лица:
–    Дружества, предоставящи куриерски услуги;
–    Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница;
–    Рекламни агенции.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
–    По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни; 
–    По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общи положения
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”
Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на “бисквитките”, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки
Определени “бисквитки” са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:
–    “Бисквитки”, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
–    “Бисквитки”, които временно съхраняват определени потребителски данни, напр. съдържание на онлайн формуляр;
–    “Бисквитки”, които съхраняват определени потребителски предпочитания, напр. настройки за търсене или настройки за език;
–    “Бисквитки”, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”
Използваме аналитични “бисквитки”, за да регистрираме поведението на потребителите, напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене, и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”
Ние също използваме “бисквитки” за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива “бисквитки”, напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене, се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси (“реклама, базирана на индивидуалния интерес”).

Рекламни “бисквитки” на трети страни
Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване, напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки, като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
–    Правото на достъп до личните данни, които „Паротс Хаус” обработва за Вас чрез електронния магазин Папагалски Рай и да получите копие от тях;
–    Право да искате от „Паротс Хаус”  да коригира личните Ви данни, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация, като изпратите имейл на parrotshouse@abv.bg 
–    Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
–    Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от „Паротс Хаус”, в случай че са налице условията за това.
–    Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на parrotshouse@abv.bg 
–    Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
–    Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?
Право на достъп до личните данни.
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. 
Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им. 
Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране
Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; 
Право на възражение
Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване. 
Право на преносимост
Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. 
Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.
Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни.
В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.