Защо да изберете G-LAB?

Медико-диагностична лаборатория G-LAB е високоспециализирано звено за медицински изследвания в областта на микробиологията, вирусологията, медицинската и растителна генетика, и клетъчната биология.

Главната цел на екипа ни е усвояването и прилагането на нови технологии и научни данни от областта на биомедицинските науки за диагностични цели.

Служителите и експертите в G-LAB са утвърдени специалисти в молекулярната диагностика на микроорганизми в клинични материали и храни, изследванията на генетични предразположения и установяването на генно модифицирани организми (ГМО). Преминали са специализации в Европейски и международни лаборатории и организации в Белгия, Великобритания, Дания, Гърция, Италия, Испания и Япония, като в лабораторията се прилагат най-съвременните подходи за диагностика.

Лабораторното оборудване в G-LAB дава възможност за прилагане на най-съвременните методи за диагностика и поддържане на високо качество на предоставяните специализирани услуги както и разширяване на прилаганите диагностични техники. Въвеждането на нови диагностични тестове е в съответствие с международните стандарти за качеств

С повече от 10 години опит Генетична лаборатория G-LAB, е тясно специализирана в диагностиката и изследването на повече от 200 вида екзотични птици, като предлага на своите клиенти високотехнологични изследвания за определяне на пола, както и пакет от изследвания на специфични вирусни заболявания при птиците.

Екипа работи по утвърдена Европейска методология и протокол и следва

най-съвременните практики при провеждане на изследванията.

С гордост можем да твърдим че работим с над 90% от ветеринарните клиники в страната.

Лабораторията е специализирана в диагностиката и изследването на вирусни заболявания по птиците, като:

Хламидия Пситачи

Цирко вирус

Херпес вирус  и др.

Специално за развъдчиците на екзотични птици лабораторията предлага определяне на пола на над 200 вида екзотични птици като изследването е с над 99% точност.

Добрите показатели и точността на резултатите в лабораторията се осигурява благодарение на пратньорството на лабораторията с германската фирма Jena Bioscience GMBH, която е лидер на пазара в производството на диагностични китове за изследване заболяванията и определяне на пола при екзотичните птици.