Марк Хаген Директор на HARI  също Директорът на научните изследвания в Rolf C. Hagen Inc. и в Института за изследване на селското стопанство в Хаген (HARI) Марк получава магистърска степен по селско стопанство в Университета в Гуелф, специализиращ в Psittacine Aviculture (Папагалско Птицевъдство). По време на получаването на бакалавърска степен, Марк се е концентрирал върху храненето и зоологията  в Калифорнийския университет в Дейвис, като е следвал курсове по медицина в областта на птичите клетки, храненето и науката за птиците.

Той основава ХАРИ в Ричмънд, Квебек през 1985 г. и  прилага практическите си познания по дизайн за да създаде най-съвременните съоръжения През следващите 30+ години HARI придобива световна репутация за продължаващите проучвания в областта на отглеждането в плен, поддържането и храненето на  птици по двойки. Текущите области на изследване включват хранене,  контрол на болестите, свързване на двойки, обучение на папагали и влияние на температурата, влажността и светлинните цикли върху размножаването.

Твърдо вярващ в споделянето на знания и опит, Марк Хаген, директор на ХАРИ публикува десетки научни статии, свързани с работата на ХАРИ, включително инкубация на яйца, маслата и мазнините, храненето, формулирани диети, отглеждане и санитария, контрол на заболявания, клетката и дизайна, вентилация и педиатрични грижи. Много от неговите доклади са представени на повечето от конференциите, проведени в САЩ, Канада и Австралия.

Процес на контрол на качеството

3-степенен процес за контрол на качеството

Преди дистрибуцията всяка партида от продукта на HARI преминава през стриктен и взискателен 3-степенен процес за контрол на качеството, за да се гарантира, че потребителите ще получат безопасна, надеждна и висококачествена храна за птиците за своите ценни пернати.

 1 . Хранителен / химичен анализ – контрол на суровините

Когато съставките са получени в Hagen Industries (HI), партидата се поставя под карантина докато контролът за качеството (QC) я освободи. Вземат се проби от суровините в съответствие със стандарта на канадската система за вземане на проби от Комисията за зърнените култури. Те са инспектирани, анализирани и тествани за съдържание на хранителни вещества, афлатоксини (отровни канцерогени, които се произвеждат от някои плесени [Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus], които растат в почвата, разлагаща се растителност, сено и зърно) и замърсяване с остатъчни пестициди.

2. Процес на контрол на качеството  HARI  Биологичен анализ  в контрол на процеса

Съставките се смесват / смесват според техните специфични писмени рецептурни формули и след това преминават над редкоземни магнити. В случай на екструдиран материал, преди смилане на съставките, суровините преминават през металдетектора и след това се смилат и се смесват добре съгласно рецептурата на формулировката.

Контрол на качеството HARI  –  Екструдер

Крайната смес след това е готова за процеса на екструзия. Образуваният шлам се приготвя при минимална температура на сърцевината от 90 ° C (194 ° F), за да се гарантира, че вредните бактерии са убити. Температурата на ядрото се записва през целия процес и се преглежда от QC, за да се гарантира, че температурата на готвене е достигната и поддържана по време на всеки екструдиран ход. За проверка на влагата и активността на водата пробите се вземат и проверяват най-малко веднъж на всеки час. За да се намалят нивата на влага и да се предотврати растежа на плесен, сместа се изсушава на въздух до температура на околната среда от 10 ° C (50 ° F).

3. Контрол на качеството HARI

След приключване на производството, всяка партида от Tropican / Tropimix се тества вътрешно, както и от независими лаборатории за влага, протеини и мазнини, за да се постигнат възможно най-близките нива до гарантиран анализ след биологично изменение на естествените хранителни култури. Пробите, задържани по време на всеки етап от производството, се съхраняват за справка и се добавят към постоянната програма за стабилност.

 Краен контрол на продукта

Пробите от вече готови за опаковане гранули се поставят отново на изчакване и се приемат за тествани за крайни нива на влага, хранително съдържание и хранене на живи папагали в съоръжението HARI. Всяка проба от партиди, която се изпраща на HARI, пристига със собствен сертификат за анализ и е допълнително документирана с началото на тестването на датата и стаята / клетката / индивидуалния папагал, за да вземе участие в този процес на хранене за тази партида проба.